גילוי נאות

חברת פוקוס הינה סוכנת ומשווקת מוצרים פנסיוניים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני.

חברתנו עובדת בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח: כלל, הראל, מגדל, מנורה ומשווקת את מוצריהן הפנסיוניים.בנוסף משווקת חברתנו מוצרים של בתי ההשקעות: פסגות, אלטשולר שחם, מיטב, אנליסט, ילין לפידות, אקסלנס, אי.בי.אי, כלל גמל, מגדל גמל והשתלמות, הראל גמל, מנורה פיננסים.

למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים על ידי חברת פוקוס כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על חברת פוקוס במסגרת הרישיון שהוקנה לה כסוכן תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981.

מובהר עוד כי כל שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות.

חברת פוקוס עובדת בשיתוף פעולה עם חברות ביטוח ובתי השקעות כמפורט בנספח ב של מסמך ההנמקה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות