ניהול עושר

בקרב משקי הבית האמידים, יש משמעות רבה לניהול נכון של כלל הנכסים הפיננסיים ואלו שאינם פיננסיים.

המתכנן הפיננסי מסייע ללקוחותיו בשמירת ההון, בהגדלתו ובהעברתו לדורות הבאים על פי רצונותיהם וצורכיהם של הלקוחות. קיים יתרון גדול בריכוז כלל הפעילות הפיננסית אצל גורם מקצועי אחד. המתכנן הפיננסי יציג ללקוח תוכניות המיועדות ללקוחות כשירים בלבד ושאינן פתוחות לכלל הציבור.

המתכנן הפיננסי אחראי על בניית אלוקצית השקעות נכונה של התיק עם פיזור בין מוצרים אלטרנטיביים שונים בניהן: קרנות גידור, השקעות ריאליות וקרנות אשראי מייצרות עוגן לתיק ההשקעות לצד ניהול כספים בני"ע.

ניהול עושר על ידי המתכנן הפיננסי משמעו לסייע במתן מגוון שירותים ופתרונות פיננסים ומיסויים. המתכנן מבצע תהליך בדיקה וסינון קפדני עבור לקוחותיו וכמו כן הוא יפרט בפני הלקוחות את הסיכונים ואת היתרונות הגלומים בשירותים המוצעים.

המתכנן הפיננסי כמנהל העושר, יוצר תוכנית עבודה מסודרת שתענה על צורכי לקוחותיו.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות