שירות שוטף ללקוח ואמנת שירות

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה ששמה את הלקוח במרכז העשייה ומתוך אמונה כי שירות הניתן באחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.
אמנת השירות שלנו מבוססת על חוזר “השירות ללקוחות סוכנים ויועצים” שפורסם ע”י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום ה-17 לדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:

  1. בעל רישיון סוכן פנסיוני יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
  2. בעל רישיון סוכן פנסיוני יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.
  3. בעל רישיון סוכן פנסיוני ייתן מענה מתאים ללקוח תוך 7 ימי עסקים מרגע פניית הלקוח המבקש לתאם איתו פגישה או לשוחח איתו.
  4. בעל רישיון סוכן פנסיוני יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פניה ויספק תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, כל זאת תוך 3 ימי עסקים מרגע פניית הלקוח.
  5. בעל רישיון סוכן פנסיוני ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר מרגע בקשת הלקוח להעברת כל מסמך או אישור וכן להעביר לגוף המוסדי בקשה לביצוע פעולות במוצר וכל זאת מבלי לגרוע מהוראות אחרות בעניין זה.
  6. בעל רישיון סוכן פנסיוני ימסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותו על פי דין לרבות לקוח לשעבר וכל זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע פניית הלקוח בנושא.
  7. בעל רישיון סוכן פנסיוני ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

אנו בחברת פוקוס רואים בשירות ללקוחותינו ערך עליון, על כן מינינו בעל תפקיד ייעודי שיפקח על נושא השירות בחברה. במידה וברצונכם לפנות אלינו לצורך העברת חוות דעת תוכלו לעשות זאת באמצעות המייל ולקבל מענה תוך פרק זמן קצר.