גילוי נאות

פוקוס סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע”מ (להלן: “הסוכנות”) הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח תאגיד, המשווקת מוצרי ביטוח פנסיוני ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני.

חברתנו עובדת בשיתוף פעולה, משווקת את מוצריהן הפנסיוניים ומתוגמלת באמצעות עמלות החברות הבאות:

חברות הביטוח: הראל, מגדל, מנורה, כלל, הכשרה ביטוח, איילון.

קופות גמל: אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס, מיטב, ילין לפידות, הראל, הלמן-אלדובי, כלל, מגדל, מנורה, אנליסט, מור.

קרנות השתלמות: אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס, מיטב, ילין לפידות, הראל, אנליסט, הלמן-אלדובי, כלל, מגדל, מנורה, מור.

קרנות פנסיה: פסגות, איילון-מיטב, כלל, הראל, אלטשולר שחם, מנורה מבטחים, מגדל.

חלוקה לפי היקף העמלה המתקבלת מהגופים המוסדיים מתוך כלל היצרנים, מופיעה במסמך ההנמקה שיועבר בסיום תהליך השיווק.

למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים על ידי הסוכנות כפופים למגבלות הדין ולרבות במסגרת הרישיון שהוקנה לה כסוכן תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א- 1981.

מובהר עוד כי כל שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות.

גילוי נאות