בקרב משקי הבית האמידים קיימת משמעות רבה לניהול נכון של כלל הנכסים הפיננסיים ואלו שאינם פיננסיים.

אנו בפוקוס מעניקים לקוחותינו הזדמנות להנות מהיתרון הגדול של ריכוז כלל הפעילות הפיננסית אצל גורם מקצועי אחד.

בכך אנו מסייעים ללקוחותינו בשמירה, הגדלה והעברת ההון לדורות הבאים על פי רצונם וצורכיהם.

המתכננים הפיננסים שלנו, פועלים כמנהלי העושר, יוצרים תוכנית עבודה מסודרת העונה על צורכי לקוחותינו. אנו דואגים לפיזור השקעות נכון, בין מוצרים אלטרנטיביים שונים כגון:
קרנות גידור, השקעות ריאליות וקרנות אשראי המייצרות עוגן לתיק ההשקעות לצד ניהול כספים בניירות ערך.

ניהול עושר על ידי המתכננים הפיננסים משמעו סיוע ומתן מגוון שירותים ופתרונות פיננסיים ומיסויים.
המתכננים מבצע תהליך בדיקה וסינון קפדני עבור לקוחותינו תוך הצגת הסיכונים והיתרונות הגלומים בשירותים המוצעים.

חלק התוכניות אותן יציג המתכנן הפיננסי מיועדות ללקוחות כשירים בלבד ואינן פתוחות לכלל הציבור.

ניהול עושר