ילידת 1982

בעלת תואר ראשון בשירותי אנוש וסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

מלווה את לקוחותיו של תמיר בגדדי

טלפון: 073-7966806