ילידת 1990

בעלת הסמכה של חשבת שכר.

מלווה את לקוחותיו של דניאל בכור

טלפון: 073-7966826