ילידת 1971

מלווה את לקוחותיו של תמיר בגדדי

טלפון: 073-7966800