יליד 1968

אחראי על שימור נתוני הלקוחות וסטטיסטיקה פנימית.

טלפון: 073-7966804