ילידת 1970

מנהלת מחלקת פרודוקציה מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
אמונה על תפעול והדרכות במחלקת תפעול.

מלווה את לקוחותיו של רונן גינסברג

טלפון: 073-7966810
נייד:
052-3705609