ילידת 1988

אחראית הכנת דוחות
ללקוחותיו של גינסברג רונן

טלפון: 073-7966820