ילידת 1988

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966821