ילידת 1984

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966806