ילידת 1977

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב

טלפון: 073-7966822