ילידת 1991

מלווה את לקוחותיהם של אורן איזינגר ואדי מלניקוב.

טלפון: 073-7692100